logo


13-02-2017, 20:22 - 
Əsas Səhifə, xəbərlər, 1

Şair Səid Tağızadə Hicab məhbuslarına şeir yazdı

Şair Səid Tağızadə Hicab məhbuslarına şeir yazdı
Xəbərlərimizi Sosial şəbəkələrdə izləyin!
Facebook.com
Ok.ru
Twitter.com
Youtube.com
Hürrüsən , azadəsən sən ey ədalət məhbusu
Ruhu azad , fikri aydınsan , həqiqət məhbusu.
Kim ki, baş əymişsə zülmə, zülm edib, zalımdır o
Ömrü zillətdir fəqət, olmuş zəlalət məhbusu
Biz görüb haqsızlıgı lal olmuşuq, kar olmuşuq
Düşdük Allahdan uzaq , olduq cəhalət məhbusu
Şükr edirsənmi kölə ? Öz halına, dəhşətdi bu
Ehtiyac etmiş səni, alçaq itaət məhbusu
Bircə yol vardır, o yoldus Şahi-Mərdanın yolu
Özgə yol batildi, puçdu ey təriqət məhbusu

Baglanib dünyayə düşdük İblisin zindanına
Satmışıq Üqbamızı olduqca şəhvət məhbusu
Xəstə qəlblər heç zaman dərk eyləməz, bilməz səni
Yerli-yersiz söz tapıb eylər şikayət məhbus
Puç olar dünyadə hər şey, tək həqiqətdir qalan
Can verib, məktəb qoyub minlərlə qeyrət məhbusu
Ey Səid, dünya özü zindan olub haqq-əhlinə
Qurtarar Rəbbin cəfalərdən nəhayət məhbusu.
Xəbərdən istifadə zamanı Cenubnews.com saytına istinad vacibdir ...!
Baxılıb 1142 dəfə